Vanuit betrokkenheid en kwaliteit
naar opbrengstgericht samenwerken

Online cursussen

In plaats van je te laten begeleiden is het natuurlijk ook goed mogelijk om je eerst zelf te verdiepen in een thema. Op leren.nl zijn diverse (online) cursussen beschikbaar die kunnen bijdragen aan een goede samenwerkingrelatie.

Hieronder worden enkele voorbeelden genoemd.