Vanuit betrokkenheid en kwaliteit
naar opbrengstgericht samenwerken

Ervaring

In 2004 ben ik als zelfstandige gestart met mijn werkzaamheden vanuit 'Connect Begeleiding'.
Sindsdien heb ik ervaring opgedaan met de begeleiding van diverse mensen en diverse organisaties.
Hieronder volgt een overzicht van opdrachtgevers.

Binnen enkele projecten zijn video-opnames gemaakt. Deze zijn ter illustratie bijgevoegd.

Antoniusschool
Altena College
AOC Limburg/Citaverde
ASKO scholen
Attendiz
Atlas College
Bindelmeer College


Bonhoeffercollege
Bredero college
Clusius
Clusius College
CSG Calvijn
De Bascule
De Haagse Scholen
GPO-WN
De Meerkring
Focus SBO
Friesland College
Haganum
Het Sticht
Horizon CollegeHerontwerpschool/MBO15
ISW
Katholieke Scholenstichting Utrecht
Kalsbeek College
Kentalis
KPOA
KPO Roosendaal
Kristallis
Lentiz
MBO-raad bedrijfstakgroep ZWS
Minkema College
Noorderpoortcollege
Noordhoff Uitgevers
Opleidingsinstituut Zorg en WelzijnOPSO Purmerend
PCBO Amersfoort
PCO Gelderse Vallei
REC2 Holland-Flevoland
REC Chiron
Reynaert College
ROC Friese Poort
ROC Albeda
ROC TOP
ROC Zadkine
Scholen in de kunst
SCOBA
SCOH
SG Reigersbos
's Heeren Loo
Simonscholen
SKO De Streek
SKOVV
SOML
SOTOG
SOVEE
SPCOSTEAG
Stichting AGO/Cordaan
Stichting Combo
Stichting CVO-AV
Stichting De Tjongerwerven
Stichting Flore
Stichting Fluenta
Stichting LVO
Stichting ZAAM
Stichting Netwerk
Stichting Orion
Stichting PROCEON
Stichting Surplus
Stichting Visio
Stichting voor Voortgezet Onderwijs Lelystad
Van Beekveld en Terpstra
Wellantcollege
Zaan Primair
Zuyderzee College